Інформаційно-методичний центр управління освіти і науки Сумської міської ради (ІМЦ) засновано в 2004 році.

 У центрі чотири відділи:

освітній; виховний; інформаційно-аналітичний; практичної психології та соціальної роботи, які очолюють завідуючі.        

Директором ІМЦ є Плахотнікова Галина Дмитрівна.

Директор ІМЦ Плахотнікова Галина Дмитрівна
Директор ІМЦ Плахотнікова Галина Дмитрівна

При ІМЦ працює міська медико-психолого-педагогічна комісія.

 

У центрі працюють 34 висококваліфіковані працівники: методисти, викладачі, практичні психологи, бібліотекарі, техніки.

 Працівники Інформаційно-методичного центру управління освіти і науки Сумської міської ради мають державні нагороди, педагогічні звання: Заслужений учитель України (3,4%), нагрудні знаки “Відмінник освіти України” (30,6%), та “С. Русової” (3,4%).

Колегіальним органом керівництва Інформаційно-методичного центру, який координує діяльність структурних підрозділів, є науково-методична рада, робота якої направлена на вдосконалення змісту освіти та його навчально-методичного забезпечення.

Інформаційно-методичний центр розробив ефективну систему роботи з педагогічними кадрами міста, яка створює умови для науково-методичного, психологічного, інформаційного супроводу діяльності освітян, сприяє перебудові навчально-виховного процесу в закладах освіти з урахуванням вимог сьогодення, орієнтує на розвиток особистості вчителя й вихователя.

Планування методичної роботи здійснюється на діагностичній основі, основними аспектами якої є удосконалення педагогічної майстерності, оволодіння новітніми технологіями навчання, моніторинг навчально-виховного процесу. Результати діагносту-вання допомагають ліквідувати формальний підхід до організації методичної роботи, обрати ті форми, які задовольняють інтереси, запити, потреби кожного педагога.

 

Найбільш поширеними формами роботи з педагогічними працівниками є колективні, оскільки сприяють виробленню єдиного підходу до вирішенняпевних         проблем, обговоренню актуальних питань  щодо організації навчально-виховного процесу, аналізу результатів колективної діяльності, вивченню, узагальненню та впровадженню передового педагогічного досвіду. 

 Інформаційно-методичний центр:

¨ забезпечує методичний супровід дослідно-експери-ментальної та інноваційної діяльності навчальних закладів міста. У загальноосвітніх навчальних закладах міста реалізуються чотири всеукраїнських експерименти;

 

¨ інтегрується в методичну спільноту, співпрацює з методичними центрами, навчальними закладами області, України, налагоджує контакти з науково-дослідними установами, фондами, асоціаціями, видавниц-

твами;

¨ постійно здійснює інформаційно-методичний супровід загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів міста з питань роботи з обдарованою учнівською молоддю, організовує проведення конкурсів, турнірів, олімпіад, змагань;

¨ приділяє увагу удосконаленню фахової майстерності педагогічних працівників, сприяє розвитку їх творчих здібностей. З цією метою проводить І етапи конкурсів фахової майстерності;

¨ є засновником міської Школи вчителя-стажиста, де створено умови для проходження стажування вчителів-початківців.

Інформаційно-методичним центром започатковано проведення методичних заходів:

·  виставки “Лялька ознайомлює зі світом”;

· конкурсу “Кращий шкільний кабінет”; 

· конкурсу “Педагогічна рада: нетрадиційний підхід”;

· конкурсу на кращий виріб народних ремесел;

· огляду-конкурсу на кращий спортивний майданчик серед дошкільних навчальних закладів;

· конкурсу серед практичних психологів на кращу методичну розробку з актуальних питань виховання дітей.

За останні три роки діяльність Інформаційно-методичного центру висвітлена на сторінках фахових видань:

· збірки «Напрями та проекти розвитку освіти міста Суми» (м. Суми, 2010 рік);

· інформаційно-методичного часопису «Сучасна школа України» (м. Київ, видавництво «Шкільний світ», № 4, квітень 2010 року);

· інформаційно-методичного журналу «Школа» (м. Київ, № 3 (51), березень 2010);

· збірника «Управління школою в положеннях і наказах» (м. Київ, видавництво «Шкільний світ», травень 2011 року);

· збірника «1000+1 ідея сучасної української школи» (м. Київ, видавництво «Шкільний світ», травень 2011 року);

· журнал “Методист” (м. Київ,. № 2,
лютий 2012).

Досвід роботи та проектну діяльність центру директор Плахотнікова Г.Д. презентувала на засіданні творчої групи, створеної при Інституті інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, яка працює над реалізацією науково-пошукового проекту «Критеріальний підхід до оцінки діяльності районних (міських)
методичних кабінетів як науково-методичних установ». Це дозволило пропагувати досвід роботи Інформаційно-методичного центру на рівні держави.